Skip to content

De schoolbus

De Bus van OBS De Huifkar Woltersum

Om het voedingsgebied van de school te vergroten, rijdt er per 1 januari 2015 een busje. Zo kunnen leerlingen uit andere dorpen, die zich bijvoorbeeld niet prettig voelen op een grote school, of bij wie onze manier van werken beter past, gebruikmaken van onze bus.

Vereniging Dorpsbelangen Woltersum heeft de bus aangeschaft en de inwoners van Woltersum zijn vrienden van de bus. Ze doneren jaarlijks een bedrag vanaf €5.00 en hebben zich voor vijf jaar aan de bus verbonden. Daardoor kunnen de kinderen vrij gebruik maken van de bus.

Ook de kinderen die naar de naschoolse opvang in Ten Boer gaan, rijden mee in de schoolbus. Daarvoor krijgen we een kleine vergoeding van de opvang.

Als u gebruik wilt maken van de bus, kunt u contact opnemen met Joost Eggebeen of Dieta Strijk (050-3021282)