Skip to content

Spelezen

Wat is spelezen?

Spelezen is een werkwijze die zorgt voor uitdagend taalonderwijs. De werkwijze is geschikt voor de combinatiegroep 1 t/m 3.  Het is een aantrekkelijke aanpak om kinderen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te leren lezen en schrijven. Spel wordt het uitgangspunt voor lezen en schrijven. Dagelijks oefenen de kinderen actief en veelvuldig, waarbij letterkennis, lezen en spelling centraal staan. Er wordt gebruik gemaakt van gebaren, ondersteuning met plaatjes en een beetje theater. Gedurende het schooljaar plannen we meerdere thema’s, zodat het onderwijs betekenisvol en uitdagend is.

Spelezen heeft betrekking op de domeinen (begrijpend)luisteren, lezen, schrijven en het bevordert de woordenschat.

Werken op je eigen niveau

Leren is een sociaal proces. De kinderen leren van elkaar door samen te lezen, elkaar te zien lezen en schrijven en op elkaars werk te reageren. Het is een actief proces. Daarnaast werken kinderen op hun eigen niveau met een “doelijst”. Een manier om zelfstandig te werken aan opdrachten en om te oefenen. Ieder op zijn of haar niveau.

Door de vaste routines die elke dag voorbij komen, is het voor de kinderen overzichtelijk en herkenbaar. Herhaling is een sleutelwoord bij ontwikkeling.