Skip to content

Ouderraad

Leden van de ouderraad

Voorzitter   Sasja Wolters
Secretaris    
Pennningmeester   Tony Mahoney
Lid   Elina Seçer – van Dijk
Lid   Denise Schat
Lid   Donna van Huis

De Ouderraad (OR) van OBS De Huifkar Woltersum bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die zich op verschillende manieren inzetten voor de school. Ze houden zich bezig met verschillende onderwerpen, zoals het actief verwerven en beheren van inkomsten, het vergroten van de ouderbetrokkenheid en hulp bij praktische zaken. De OR is de feestcommissie en de oud-papiercommissie.

De OR kenmerkt zich door het bieden van praktische hulp aan school. De OR komt regelmatig (online) bijeen om volgens een actie- en besluitenlijst de voortgang rondom terugkerende onderwerpen te bespreken, ideeën uit te wisselen en te brainstormen over nieuwe onderwerpen.

De OR leden ondersteunen de school met vast taken, maar komen ook met nieuwe initiatieven, creatieve ideeën en fungeren af en toe als klankbord voor de school.

Lid zijn van de OR is een mooie mogelijkheid voor ouders om betrokken te zijn bij school. Wij verwelkomen graag nieuwe leden die ook op een plezierige manier de school willen ondersteunen.

Vaste taken

De penningmeester van de OR heeft het beheer van de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage, de bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis/kamp en het papier inzamelen. De penningmeester beheert de uitgaven voor de activiteiten van de feestjes, schoolreisjes en bibliotheekboeken. Daarnaast wordt er soms budget vrijgemaakt voor speciale gelegenheden.

Oud papier

De OR coördineert het ophalen van het oud papier. Alle ouders worden eens per jaar ingedeeld om het papier op te halen. Ze werken hierbij samen met Virol. Eens in de vijf à zes weken wordt het papier in Woltersum opgehaald.

Feestjes

De OR biedt hulp bij verschillende feestjes die op school plaats vinden. Denk hierbij aan bv. Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen enz. Het doel van de OR is om de leerkrachten te ondersteunen en de leerlingen een leuke basisschooltijd te bezorgen.