Skip to content

Onderwijsconcept

Ieder kind heeft basisbehoeften: competentie, relatie en autonomie. Je wilt ervaren dat je nieuwe dingen leert en beheerst, je wilt je competent voelen. Goede uitleg en effectieve feedback zijn essentieel. Je wilt je geborgen voelen in je groep en begrepen en gewaardeerd door je meester e/o juf. Je wilt ook dingen zelf kunnen.

In dit licht zijn de belangrijkste pijlers van ons onderwijsconcept:

• Veiligheid, respect en geborgenheid
Iedereen telt mee, we zijn één klas en één school, je wordt gezien. Door een sterk pedagogisch klimaat en veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, zorgen we voor een veilige en positieve werksfeer. Kinderen leren daarin zichzelf te ontdekken, elkaar te waarderen, te accepteren en te respecteren. Kinderen die zich op school veilig en geborgen voelen, ontwikkelen zich beter en leren makkelijker.

• Pedagogisch partnerschap  
Ouders en school ondersteunen elkaar en proberen elkaars bijdragen op elkaar af te stemmen. Dit heeft als doel het geluk, de ontwikkeling, het leren en de motivatie van de leerlingen te bevorderen.

• Doorgaande lijn
We geloven in een ononderbroken ontwikkeling. We doen ons best om leerlingen een passend aanbod en passende begeleiding te geven. In de overgang van groepen zijn constanten, zodat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en komen tot leren. Voorbeelden van die constanten zijn: schoolregels, groepsregels, instructie van leerkrachten volgens moderne instructievormen, werken via week-/dagtaken en symbolen voor uitgestelde aandacht.