Skip to content

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.
Vanaf 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Dat betekent onder andere dat reguliere en speciale scholen samenwerken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen, scholen een zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld moet zorgen voor een passende plek als sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind) en scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken aan een integrale leerlingondersteuning.

Binnen Marenland zijn verschillende voorzieningen in het kader van passend onderwijs waar wij gebruik van kunnen maken. Kijk voor meer informatie op: http://www.marenland.org/onderwijs/passend-onderwijs/

Op OBS De Huifkar is – naast de zorg voor kinderen met leer- en gedragsproblemen –  aandacht voor kinderen die juist bovengemiddeld (excellent) presteren. Wij bieden deze kinderen extra uitdagende stof binnen de klassensituatie met gerichte aangepaste uitleg door de eigen leerkracht. Wij doen dit bewust, zodat leerlingen niet “los” van de eigen klas en leerkracht als eenling gaan “zweven”. Kinderen leren van elkaar.

Binnen Marenland is  er wel de mogelijkheid voor kinderen van de groepen 7  en 8, die aantoonbaar beter/makkelijker presteren dan andere kinderen, op de woensdagmorgen de Junior Masterclass in Appingedam te bezoeken.