Skip to content

Stichting Marenland

OBS De Huifkar valt onder het bevoegd gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Marenland heeft 22 basisscholen in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer. De scholen verschillen in onderwijsaanpak, sfeer en grootte. Er is een aantal onderwerpen waar we in gezamenlijkheid aan werken. De komende jaren willen we flinke stappen zetten in:

Uitdagend onderwijs, omdat kinderen een stap vooruit zetten als het onderwijs uitdagend is en aansluit bij verschillen.

Ouderbetrokkenheid, omdat kinderen een stap vooruit zetten als leerkrachten en ouders goed contact met elkaar hebben en samenwerken.

Ondernemerschap, omdat kinderen een stap vooruit zetten als we slim samenwerken met onze omgeving.

Professionalisering, omdat kinderen een stap vooruit zetten als ze worden begeleid door bekwame en gemotiveerde professionals.

Voor de ondersteuning van de scholen beschikt Marenland over een eigen onderwijsbureau.

Zie voor meer informatie over Marenland: www.marenland.org