Skip to content

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Op onze school is de ouderparticipatie groot. Daar zijn wij heel blij mee. Wij zien dit in de activiteiten van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Ouders verzamelen oud papier voor school, er zijn “luizenpluizers” en tijdens festiviteiten helpen ouders in school.

Ouderparticipatie is iets anders dan ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid heeft te maken met het je betrokken voelen bij het leerproces van je kind(eren). Als u interesse toont in het werken en leren van uw kind(eren) op school, als u aan uw kind(eren) laat merken dat u de ontwikkeling op school belangrijk vindt en de leerkrachten positief tegemoet treedt, dan doet u aan ouderbetrokkenheid. Dit bevordert het halen van goede resultaten op school. Onderwijs maak je samen.  Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van uw kind(eren), en erkennen elkaars professionele en emotionele deskundigheid.

Wat kunt u doen in het kader van de ouderbetrokkenheid voor uw kind?

  • Toon interesse in wat er gebeurt op school.
  • Laat merken dat u de leerkracht waardeert.
  • Ga naar ouderavonden en rapportbesprekingen.
  • Zoek bij onduidelijkheid contact met de leerkracht. School doet dit andersom ook.
  • Doe aan partnerschap: ouders zijn ervaringsdeskundige en samenwerkingspartner als het gaat om opvoeding en het leerproces.
  • Probeer aanwezig te zijn bij vieringen van school.
  • Biedt uw hulp bij huiswerk of klusjes thuis, bijvoorbeeld de Sinterklaassurprise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bij voorbaat dank !