Skip to content

Onderwijsvisie

 

 

Visie en missie van de school

Onze school kenmerkt zich al jaren als een school waar goed onderwijs wordt gegeven en waar oog is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en waarin we meegaan met de tijd (denk aan gebruik van computers, tablets en laptops). In schooljaar 2018-2019 hebben wij als team onze missie en visie onder de loep genomen en unaniem de nieuwe misie-visie onderschreven.

 

Onze missie

Wij zijn OBS De Huifkar Woltersum. We zijn een openbare school. Wij zijn er voor alle kinderen in en rond Woltersum en ons  onderwijs wordt gegeven met respect voor ieders godsdienst of levens-beschouwing, op basis van principiële gelijkwaardigheid. Ieder kind mag in een veilige en open sfeer zichzelf zijn. Dus..

De Huifkar Woltersum wil een gemeenschap zijn waarbinnen we omzien naar elkaar en betrokken zijn bij elkaar. We kiezen voor een positieve benadering en we streven zowel intern als extern een zo optimaal mogelijke communicatie na. Wij willen bereiken dat de school een plaats is waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen tot een evenwichtige persoonlijkheid. We willen het beste uit kinderen halen, de kinderen worden bij ons dan ook goed gezien en gevolgd. We streven een ononderbroken ontwikkeling na. Door het werken in combinatiegroepen is er een langere relatie tussen de leerkrachten en leerlingen/ouders. Voor kinderen die meer zorg en aandacht nodig hebben, is er een passend aanbod en een zo optimaal mogelijke begeleiding. Sociaal-emotionele vorming en burgerschap zijn voor ons heel belangrijk. We willen het kind in de leerling zien en ze ondersteunen in het ontwikkelen van hun persoonlijkheid. Onze maatschappij en het onderwijs veranderen en ontwikkelen dagelijks. Wij nemen deel aan deze beweging en kijken naar vaardigheden die onze kinderen in de toekomst nodig zullen hebben. Veel van onze kinderen zullen uiteindelijk in beroepen werkzaam zijn, die nu nog niet eens bestaan. Daarom steken wij in op kennis en sociaal-emotionele vaardigheden. Leerlingen leren bij ons samenwerken, overleggen en helpen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt.

Onze visie:

We leggen de nadruk op de basisvaardigheden (rekenen, taal en vooral lezen) zonder de overige vakgebieden te vergeten. We accepteren dat kinderen heel verschillend zijn en houden daarmee rekening bij ons onderwijs. Prestatie is een relatief begrip. We vinden het belangrijk dat kinderen op school presteren, maar de prestaties kunnen voor ieder kind verschillend zijn.
Met ons onderwijs op maat bedoelen we de voortdurende ontwikkeling van eigen mogelijkheden. Wij willen kinderen leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Daarom vertellen we de kinderen dat er regels gelden in en om de school. Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte is voor elk kind. We proberen meer energie in belonen dan in straffen te stoppen.